668 Sayılı KHK ile İlgili, 04.11.2016 Tarihli R.G.'de Yayımlanan Hukuki Karar
ANAYASA MAHKEMESİ'NIN 668 SAYILI KHK KARARI

668 Sayılı KHK ile İlgili, 04.11.2016 Tarihli R.G.’de Yayımlanan Hukuki Karar

Bu konuyu şurada paylaş:

668 Sayılı KHK ile İlgili, 04.11.2016 Tarihli R.G.’de Yayımlanan Hukuki Karar

668 Sayılı KHK ile İlgili ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

                              

Esas Sayısı        :   2016/166
Karar Sayısı     :   2016/159
Karar Tarihi    :   12.10.2016
R.G. Tarih – Sayısı    :   4.11.2016 – 29878

 

İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Engin ALTAY, Levent GÖK, Özgür ÖZEL ile birlikte 129 milletvekili

 

İPTAL DAVASININ KONUSU: 25.7.2016 tarihli ve 668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin;

 

A- 1. maddesinde yer alan  “…ve bazı kurum ve kuruluşlara dair…” ibaresinin,

 

B- 4. maddesinin (1), (2), (3), (4) ve (7) numaralı fıkralarının,

 

C- 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19.,20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36. ve 38. maddelerinin,

 

Anayasa’nın Başlangıç’ı ile  2., 6., 7., 8., 11. ve 121. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebidir.

 

I- İPTALİ İSTENİLEN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (KHK) KURALLARI

 

668 sayılı KHK’nın dava konusu kuralların yer aldığı maddeleri şöyledir:

 

“Amaç ve kapsam”

MADDE 1- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde alınması gereken tedbirlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve bazı kurum ve kuruluşlara dair düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.

 

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 4- (1) 25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

“Türk Milleti adına yargı yetkisini kullanacak askeri mahkemeler, askeri birliklerin teşkilat yapıları ve bulundukları yerlerin coğrafi durumu ile mahkemelerin iş yoğunluğu gözönünde tutulmak suretiyle, Kuvvet Komutanlıklarının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca kurulur ve aynı yolla kaldırılır.”

 

 

 

(2) 26/10/1963 tarihli ve 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 40 ıncı maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“Adli müşavirlik, disiplin subaylığı, hukuk müşavirliği, hukuk işleri şube müdürlüğü, yüksek yargı organlarındaki raportör ve askeri savcı kadroları ile askeri yargı ile ilgili diğer kadrolarda görevli askeri hakimlere de birinci fıkra kapsamında geçici yetki verilebilir.”

 Kararın tam metni: http://kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/88fb7250-c8cc-4e9d-b723-c1a14278c17b?excludeGerekce=False&wordsOnly=False

 

Hakkında Hakim Mustafa POLAT

Hakim Mustafa Polat, Kastamonu İdare Mahkemesi Üyesi. www.mustafapolat.com.tr www.adalet.li

Göz at

Nazlı ılıcak, Ahmet ve Mehmet Altan'a müebbet hapis cezası verildi.

Nazlı ılıcak, Ahmet ve Mehmet Altan’a müebbet

Bu konuyu şurada paylaş:Nazlı ılıcak, Ahmet ve Mehmet Altan kardeşlere müebbet        Nazlı …

Bir Cevap Yazın