Zorunlu müdafilik. Anayasal bir hak olan savunma hakkının uzantısı olan müdafilik görevi emsal ülkelerde gerek iddia makamıyla ve gerekse yargılama....
Zorunlu müdafilik. Anayasal bir hak olan savunma hakkının uzantısı olan müdafilik görevi emsal ülkelerde gerek iddia makamıyla ve gerekse yargılama....

Zorunlu müdafilik

Zorunlu müdafilik

        Zorunlu müdafilik hakkında bilinmesi gerekenler…

        Anayasal bir hak olan savunma hakkının uzantısı olan müdafilik görevi emsal ülkelerde gerek iddia makamıyla ve gerekse yargılama makamıyla aynı yetkilere sahipken ne yazık ki ülkemizde gerek bu görevi yapanların usul hukukunu yeterince bilmemelerinden ve gerekse toplumsal tepkiden korktuklarından yeterince yerine getirilememekte ve savunmalarını yaptıkları kişileri gerektiği gibi savunamamaktadırlar.

        Yasa koyucuda toplumun bu tepkisine  paralel olarak müdafilik makamının yetkilerini olabildiğince sınırlamış durumdadır. Hal böyle iken tüm bu unsurların üzerine toplumsal baskı ve usul hukukunun müdafilerce yeterince bilinmemesi de eklenmektedir. Hal böyle olunca şüpheli veya sanık daha ilk aşamada suçlu duruma düşmektedir.

        Halbuki müdafinin görevi maddi gerçekleri ortaya koymak olmadığı gibi bu gerçeklerin kanuna uygunluklarını denetlemekte hiç değildir. Mamafih müdafinin görevi maddi gerçekleri saptırmakta değildir.Aksine maddi gerçeklerden şüpheli veya sanık lehine olanları ortaya koymaktır.

        Gerçekten de yasa koyucu maddi gerçeklerin sanık lehine veya aleyhine olanlarını ortaya koyma görevini iddia makamına, bu maddi gerçeklerin kanuna uygunluklarını denetleme görevini de yargılama makamına tanımıştır.Hal böyle iken Ceza Muhakemesi Kanunundaki bir çok madde müdafinin aleyhinedir.

        Örneğin; soruşturma evresinde Sulh Ceza Hakimi tarafından bir takım dosyalara Savcının istemiyle gizlilik kararı konulabilmektedir. Yine iddia ve yargılama makamıyla eşit konumda olması gereken savunma makamının Hakim kararıyla salondan atılabilmesi savunma hakkının kısıtlanmasına verilebilecek örneklerdendir.

        Dolayısıyla CMK’da müdafi lehine düzenlemelere gitmek sanırım henüz suçluluğu Mahkeme kararıyla kesinleşmemiş ve masumiyet karinesinden yararlanan kişiler açısından evleviyetle şarttır. Ve unutulmamalıdır ki savunduğumuz kişi kim olursa olsun savunma hakkının uzantısı olan müdafilik görevi kutsaldır ve gerektiği gibi yerine getirilmelidir. Sonuçta savunma hakkı adalet ve hukuk unsurlarının da bir gereğidir.

Duruşma saatleri

Tutuklama şartları ve tutuklamaya sevk duruşması

Avukatların Oturarak Konuşması

Yürütmenin durdurulması

Hakkında Hakim Mustafa POLAT

Hakim Mustafa Polat, Kastamonu İdare Mahkemesi Üyesi. www.mustafapolat.com.tr www.adalet.li

Göz at

Filistin Meselesi

Filistin Meselesi

Filistin Meselesi        Filistin meselesinde akli dengesi yerinde olmayan Trump Kudüs’ü İsrailin başkenti …

Bir Cevap Yazın