Şikayet Dilekcesi
Şikayet Dilekcesi

Şikayet dilekçesi örneği, ceza hukuku..

Şikayet dilekçesi örneği, ceza hukuku..

Şikayet dilekçesi yazılırken nelere dikkat edilmelidir. Dilekçe neleri içermelidir..

 

(Şehir) CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

ŞİKAYETT EDEN: İsim-Soy isim, TC Nu, Adres

ŞİKAYETT EDİLEN: İsim-Soy isim, TC Nu, Adres

SUÇ TARİHİ: …..

ŞİKAYETT NEDENİ: Hakaret, iftira (bu kısım zorunlu olmamakla beraber bir hukukçu hazırlamıyorsa boş bırakılmasında fayda vardır. çünkü şikayett edilen mesnet suçtan kovuşturmaya yer olmadığı kararı veya beraat kararı alırsa şikayet eden aleyhine ceza ve tazminat davası açılabilir. dolayısıyla bu kısma yer vermeden sadece başınızdan geçenleri “AÇIKLAMALAR” kısmında anlatmanız yeterlidir.)

AÇIKLAMALAR: Başınızdan geçen olayları mümkün olduğunca detaylı bir şekilde anlatın.

TANIKLAR: …Olayın tanıkları. Eş dost akrabadan ziyade üçüncü kişilerin tanıklığı her zaman daha geçerlidir.

HUKUKİ NEDENLER: TCK, CMK (Zorunlu değil)

NETİCE VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerden ötürü davaya katılma talebimin kabulünü ve şahsın cezalandırılmasını talep ederim.

Tarih

İsim Soy İsim
İmza

Not: Şikayett, dava, başvuru, talep v.b. gibi dilekçelerin her zaman bir avukat vasıtasıyla yazılmasında fayda var.

Dava dilekçesi örneği, dilekçede neler bulunmalı, nelere dikkat edilmeli

Dilekçenin reddi, idari Yargı Hukukunda Madde 3 ve 5 e göre dilekçenin reddi hakkında hukuki değerlendirme

 

Hakkında Adalet ve Hukuk

Göz at

Avukatların oturarak konuşması hukuki mi

Avukatların Oturarak Konuşması Hukuki mi? Hukuka aykırı mı? Hukuksal değerlendirme

Avukatların Oturarak Konuşması hakkında hukuki değerlendirme        Avukatların Oturarak Konuşması Hukuki mi? Hukuka …

Bir Cevap Yazın