Mülakat kurulu
Mülakat kurulu

Mülakat Kurulu Adalet Bakanlığı müsteşarı ve diğer üyelerden oluşur.

Mülakat Kurulu

       Mülakat Kurulu eskiden Ankara’da bulunan Hakim Evinde toplanmaktaydı. Fakat son zamanlarda Türkiye Adalet Akademisinde yapılmaktadır. Eskiden tek aday Mülâkat Kuruluna alınıyorken şimdi guruplar halinde mülakat salonuna alınıp adayların bilgisi ölçülmektedir. Mülâkat kurulu üyeleri değişebilir. Bazen yedek üyeler katılabilir. Fakat yedeklerde dahil Mülâkat Kurulu üyeleri kendi alanlarında uzman oldukları için aday için çok bir şey fark etmemektedir. Önemli olan adayın kendisini iyi hazırlamasıdır. Tabi ilk mülakatt kadar zor değildir, çünkü daha önce girilen mülakattan tecrübe kazanılmıştır ama sonuçta sınav sınavdır. Mülakata da yazılıya çalışıldığı gibi çalışılmalıdır.

Mülakat kurulu kimlerden oluşur..

        Mülakatt Kurulu; Adalet Bakanlığı Müsteşarı veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı başkanlığında toplanır. Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel Genel Müdürleri kurul üyesidir. Ayrıca Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunun belirleyeceği iki üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

        Türkiye Adalet Akademisi Yargıtay ve Danıştay mensubu birer üye bulunması halinde bu üyeler Mülâkatt Kurulunda asıl üye olarak görevlendirilir. Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunda Yargıtay ve Danıştay mensubu üye sayısı birden fazla ise, Yargıtay kontenjanı için Yargıtay mensupları arasından seçim yapılır. Danıştay kontenjanı için Danıştay mensupları arasından seçim yapılır. Yargıtay veya Danıştay mensubu üyelerden birinin ya da her ikisinin bulunmaması halinde ise Yönetim Kurulunun diğer üyeleri arasından gizli oyla seçim yapılır.

Hakimlik Savcılık yazılı sınav soruları

Hakimlik mi Savcılık mı Avukatlık mı?

Hakimlik Savcılık mülakatı

Hakimlik Savcılık Kitabı

Hakimlik Savcılık yazılı ve mülakat sınavı hakkında dikkat edilmesi gerekenler, yazılıda hangi konulara çalışılmalı, mülakatta neler yapılmalı

Mülakat soruları, Adalet Bakanlığı

Hakkında Hakim Mustafa POLAT

Hakim Mustafa Polat, Kastamonu İdare Mahkemesi Üyesi. www.mustafapolat.com.tr www.adalet.li

Göz at

Avukatların oturarak konuşması hukuki mi

Avukatların Oturarak Konuşması Hukuki mi? Hukuka aykırı mı? Hukuksal değerlendirme

Avukatların Oturarak Konuşması hakkında hukuki değerlendirme        Avukatların Oturarak Konuşması Hukuki mi? Hukuka …

Bir Cevap Yazın