Kuvvetler ayrılığı üzerine makale. Yasama, Yürütme ve Yargı bağımsızlığı
Kuvvetler ayrılığı üzerine makale. Yasama, Yürütme ve Yargı bağımsızlığı

Kuvvetler ayrılığı üzerine hukuki makale

Kuvvetler ayrılığı üzerine hukuki makale

Kuvvetler ayrılığı üzerine hukuki makale:

        Yasama, Yürütme ve Yargı bağımsızlığı manasına gelen kuvvetler ayrılığının örneklerine gelişmiş dünya ülkelerinde sıkça rastlanılabilmektedir. Ne yazık ki özellikle geçmiş dönem Türkiye’sinde durum böyle değildi. Buda çeşitli adaletsizliklere sebep olmaktaydı.

        Şöyle ki Yasamanın Yürütmeye ve Yargıya ve veya Yürütmenin Yasama ve Yargıya müdahalesi Türkiye’de kuvvetler ayrılığının bekçisi konumundaki yargısal mercileri harekete geçirmekteydi. Bu ihlalin Yargı tarafından yapılması durumunda kuvvetler ayrılığının bağımsızlığını sağlayan çeşitli prosedürler yeterince işletilememekteydi. Yani nasıl ki Yasamanın Yürütme ve Yargıya, Yürütmenin Yargı ve Yasamaya müdahalesi adaletsizlikti ise Yargının da diğerlerine müdahalesi adaletsizlikti. Bazı hakim ve savcılar mesleklerini icra ederken Yasamanın ve Yürütmenin işleyişini etkileyebilecek beyanlardan kaçınmıyordu.

        Günümüz Türkiye’sinde durum biraz daha değişti. Özellikle paralel yapının tasfiyesiyle yargı dünyası da rahat bir nefes aldı. Artık çeşitli mercilerden emir ve talimat alarak karar veren, gerekirse basın açıklaması yapan hakim ve savcılar yok. Bu nedenle yasama, yürütme ve yargı tam bağımsız bir şekilde çalışmakta, kuvvetler ayrılığı bağlamında tam bağımsızlık yaşanmaktadır. Bu gelişmelerin hukuk ve adalet dünyasına olan güveni arttıracağı da şüphesizdir.

Hakkında Hakim Mustafa POLAT

Hakim Mustafa Polat, Kastamonu İdare Mahkemesi Üyesi. www.mustafapolat.com.tr www.adalet.li

Göz at

Filistin Meselesi

Filistin Meselesi

Filistin Meselesi        Filistin meselesinde akli dengesi yerinde olmayan Trump Kudüs’ü İsrailin başkenti …

Bir Cevap Yazın