idam Cezası 'na Neden Evet Demeliyiz
idam Cezası 'na Neden Evet Demeliyiz

idam cezası

idam cezası konusuna Hukuki Bakış

              idam cezası neden önemli. Öyle bir Ülke düşününki sokağına çıktığınızda başınıza hiçbir şey gelmeyeceğini bildiğiniz gibi ailenizden birisinin başına da hiçbir şey gelmeyeceğinden emin olacaksınız. Böyle bir Ülkede yaşamayı kim istemez? İşte böyle bir Ülke ancak Ceza Kanunları ağırlaştırılarak dizayn edilebilir. Özellikle birden fazla veya Devletin güvenliğine karşı suç işleyenler açısından getirilecek bir idam cezası tamda bu amaca hizmet edecek, bize huzurlu bir toplum devşirecektir.
         İşin sosyolojik boyutunu bir kenara bırakıp olaya bilimsel bir açıdan yaklaşacak olursak; Ceza Kanunlarının iki amacı bulunmaktadır. Bunlardan ilki ıslah edici etki (Suppressive effectus), diğeri önleyici etkidir (Inhibitory effectus). Suç işleyen bireyi hapse atmakla onu ıslah edersiniz. Ceza Kanunlarının, suç işleyenin ceza aldığını görerek suç işlemekten vazgeçen birisi üzerindeki etkisiyse önleyici etkidir. İşte bu önleyici etki, toplumsal açıdan ıslah edici etkiden çok daha önemlidir. Çünkü Ceza Kanunlarının nihai amacı toplumda tek bir suç işlenmeyene kadar suçla mücadeledir.

         İşte özellikle Avrupa Birliğine giriş sürecinde, fail lehine yaptığımız değişiklikler nedeniyle günümüz Ceza Sistemindeki cezaların çok hafiflemesinden dolayı, cezaların önleyici etkisi de ortadan kalkmıştır. Bu çok büyük bir hatadır, çünkü Avrupa Ülkelerinde işlenen suçların türleri ve niteliğiyle, bizim Ülkemizde işlenen suçların türleri ve niteliği birbiriyle örtüşmemektedir. Hatta bazılarıyla taban tabana zıttır. Bu de jenerasyonun tek telafisi ise idam cezasının geri getirilmesidir. Böylelikle suçla mücadelede çok daha etkili sonuçlar alınacak, suçların oranı tamamen ortadan kalkmasa da azalacaktır. Daha az suç işlenen bir toplum dizayn etmek varken neden daha fazla suç işlenen bir topluma razı olalım?

      İdam cezasının neden geri getirilmesi gerektiği konusuna başka bir açıdan yaklaşacak olursak

        Tek bir kişiyi öldürmenin Ceza Kanunundaki karşılığı ağırlaştırılmış müebbettir. On kişiyi öldürmenin cezası da ağırlaştırılmış müebbet, yüz kişiyi öldürmenin ve hatta tüm insanları öldürmenin cezası da ağırlaştırılmış müebbettir.

        Başka bir değişle bu suçların cezası, suç işleyen kişiye ömrü boyunca hapis cezası çektirmektir. Bu açıdan bakılacak olursa birden fazla kişiyi öldüren açısından cezaların hem ıslah edici hemde önleyici etkisi ortadan kalkmış olacaktır. Çünkü fail, ne kadar kişiyi öldürürse öldürsün (her ne kadar infaz rejimlerinde değişiklik olacaksa da) aşağı yukarı aynı cezayı alacaktır. Buda ömür boyu hapistir.
        Başka bir değişle fail ne kadar kişiyi öldürürse öldürsün, hatta ne kadar farklı türden ve birden fazla suçu işlerse işlesin, sadece tek suçun cezasını alacak yani sadece ömür boyu hapis yatacaktır. Bu durumda toplum cezalandırılmış olacaktır. Yani failin işlediği ve bu nedenle cezalandırılamadığı diğer her suç, failin yanına kar kalacak bundan sadece toplum zarar görecektir. İşte böyle bir Ceza Sisteminin kabulü mümkün değildir. Zira bu Ceza Sistemi bireyi değil toplumu cezalandırmaktadır.

         Sonuç olarak; artan nüfusa bağlı bir şekilde, sadece işlenen suçlar artmıyor, suçların derecesi ve vahşiliği de artıyor. Suçla mücadelede her ne kadar suçun tamamen ortadan kaldırılması imkansız olsa da en azından durumu eşitlemek içinde olsa, daha temiz ve yaşanabilir bir toplum için idam cezasının geri getirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Hem adalet ve hukuk a daha uygundur. Unutulmamalıdır ki temiz bir toplumda yaşamak sadece bizim değil, gelecek nesillerinde hakkıdır.

insan neden suç işler

Hakkında Hakim Mustafa POLAT

Hakim Mustafa Polat, Kastamonu İdare Mahkemesi Üyesi. www.mustafapolat.com.tr www.adalet.li

Göz at

Filistin Meselesi

Filistin Meselesi

Filistin Meselesi        Filistin meselesinde akli dengesi yerinde olmayan Trump Kudüs’ü İsrailin başkenti …

Bir Cevap Yazın