iç beden muayenesi.
iç beden muayenesi. Ceza Muhakemesi Kanunu 77. maddesi

iç beden muayenesi nedir

iç beden muayenesi tedbirinin ceza hukuku açısından değerlendirilmesi

iç beden muayenesi tedbirinin ceza hukuku açısından değerlendirilmesi:

Ceza Muhakemesi Kanunu 77. maddesiAnayasa madde 17:

        ”Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.” Denilmek suretiyle kişinin vücut bütünlüğünün yalnızca kanunla sınırlandırılabileceğini anlamaktayız.

        Oysaki Ceza Muhakemesi Kanunu madde 75’de şüpheli veya sanığın iç beden muayene si düzenlenmiş dış beden muayenesii düzenlenmemiştir. Bu uygulamanın bir yönetmelikle düzenlenebileceği madde 82’de belirtilmiştir. ( Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesii, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik).

        Kanunda şüpheli veya sanığın dış beden muayenesinin düzenlenmeyerek bu düzenlemenin yönetmelikle yapılması kanunilik ilkesine aykırıdır. Anayasamızda özgürlüklerin ancak kanunla sınırlandırılabileceği düzenlenmiştir ve dış beden muayenesii de vücut bütünlüğüne bir müdahale olduğundan bununda mutlaka kanunla düzenlenmesi gerekirdi.

Beden muayenesi hakkında hukuksal değerlendirme

Hakkında Hakim Mustafa POLAT

Hakim Mustafa Polat, Kastamonu İdare Mahkemesi Üyesi. www.mustafapolat.com.tr www.adalet.li

Göz at

Tutuklama şartları, tutuklanma duruşması ve tutukluluğa itiraz

Tutuklama şartları, tutuklanma duruşması ve tutukluluğa itiraz

Tutuklama şartları, tutuklanma duruşması ve tutukluluğa itiraz        Tutuklama şartları ve tutuklamaya sevk …

Bir Cevap Yazın