hayvan hakları
hayvan hakları

Hayvan Hakları

Hayvan Hakları

        Hayvan hakları bir çok yabancı ülke mevzuatında mevcuttur. Ülkemizde ise 5199 sayılı ”Hayvanları Koruma Kanunu” bulunmaktadır. Hatta bu kanunun 25. maddesine göre idari para cezası şeklinde cezai hükümlerde mevcuttur, ancak yetersizdir. Yine 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun çeşitli maddelerinde dolaylı olarak ”Mala zarar verme” başlıklı 151. maddesinde ise doğrudan bir düzenleme mevcuttur:

        ”(1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
        (2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.” denilmektedir.

        Türk Ceza Kanunundaki düzenleme sadece sahipli hayvanlara yönelik olup sahipsiz hayvanları kapsamamaktadır. Sahipsiz hayvanlar ise her ne kadar 5199 sayılı ”Hayvanları Koruma Kanunu” kapsamında ve diğer özel yasalarda korunmaktaysada uygulamada kanunun tatbiki pek mümkün olamamaktadır. Zira sahipsiz bir hayvanın öldürülmesi halinde eğer iz ve emarede yoksa kamu adına soruşturma yapan iddia makamı harekete geçirilememektedir. Daha doğru bir anlatımla suç açığa çıkartılamamaktadır. Kaldı ki ”Hayvanları Koruma Kanunu”da yetersizdir. Çünkü bu kanuna göre hayvan sahiplenilebilir.

Kişisel kanaatime göre ise;

        Hayvanlar sahiplenilmemelidir. Zira nasıl ki insan özgür bir varlık ise hayvanda özgür olarak yaratılmıştır. Ancak ihtiyaçlar ve zorunlu nedenlerle hayvan sahiplenmekte bir zarar yoktur. Şöyle ki insan protein ve et ihtiyacı nedeniyle hayvan besleyebilir. Yine bir çobanın köpek beslemesine kim ne diyebilir ki? Oysa özellikle süs köpeği beslemek veya kedi beslemek o hayvana büyük bir eziyet olacaktır. Bakıma muhtaç bir köpek tedavi edilebilir ama akabinde doğaya salınmalıdır. Kişisel ego tatminlerimiz için hayvanları köleleştirmenin bir alemi yok. Nasıl ki bizim için özgürlük her şeyden daha önemli, hayvanlarında kanunlarda yazmayan fakat vicdanen korunması gereken hakları bulunmaktadır ve özgürlük bunların en başında gelmektedir. Kedi, köpek aç kaldığında çiçek, böcek yiyebilecek fıtratta yaratılmıştır. Öyle aileler var ki hayvanının aylık yemek masrafı 10 ailenin aylık yemek masrafı kadar. Yazık günah değil mi? Hayvana bu kadar masraf yapacağımıza insanlara yardım etmemiz daha doğru olmaz mı?

        Sonuç olarak hem hayvan hakları açısından hem insan hakları açısından zorunlu haller dışında hayvan beslemeyi hem hayvan haklarına hem insan haklarına aykırı buluyorum.

Hakkında Hakim Mustafa POLAT

Hakim Mustafa Polat, Kastamonu İdare Mahkemesi Üyesi. www.mustafapolat.com.tr www.adalet.li

Göz at

Filistin Meselesi

Filistin Meselesi

Filistin Meselesi        Filistin meselesinde akli dengesi yerinde olmayan Trump Kudüs’ü İsrailin başkenti …

Bir Cevap Yazın