Dava Dilekçesi
Dava Dilekçesi

Dava dilekçesi, dilekçede neler bulunmalı, nelere dikkat edilmeli. Dava konusu mutlaka yazılmalı.

Dava dilekçesi örneği, dilekçede neler bulunmalı, nelere dikkat edilmeli

Dava dilekçesi örneği nasıl yazılır;

       Dava dilekçesi, dilekçede neler bulunmalı, nelere dikkat edilmeli. Dava konusu mutlaka yazılmalı. Delillerde mutlaka dilekçede belirtilmesi gereken unsurlardan bir tanesidir. Bunun dışında şekli unsurlara da çok dikkat etmek gerekir. Davacının adı soyadı, adresi, imzası v.b. gibi. Hukuk davalarında bunların haricinde davanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağı bulunduğundan ilk dilekçe çok önemlidir ve mutlaka bir avukat tarafından yazılmalıdır. İdari yargıda adli yargıdaki bir takım kısıtlamalardan muaftır. Şöyle ki yanlış yerde dava açsanız bile dosyanız doğru mahkemeye gönderilir. Bununla birlikte davalıyı yanlış göstermiş olmanızın da bir önemi yoktur. Çünkü mahkeme davalıyı otomatik olarak düzeltir. Bunlar dışında idari yargıda da adli yargıdaki gibi şekli unsurlar mevcuttur. Örneğin idari işlemin tebliğ tarihi mutlaka yazılmalıdır. Yine davacının adı soyadı, bunlar ve yasadaki diğer unsurlar şekli unsurlardır ve çok dikkatli olunmalıdır:

(Şehir) ASLİYE / SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI: İsim-Soyisim, TC, Adres
VEKİLİ: …
DAVALI: İsim-Soyisim, TC, Adres
VEKİLİ: …
DAVA KONUSU: …Davanın neye ilişkin olduğu, talep.
DAVA DEĞERİ: … (Konusu parayla ölçülebilen davalar için)
AÇIKLAMALAR: …Başınızdan geçen olaylar.
DELİLLER: …Madde numaraları verilecek ve açıklama yapılacak.
TANIKLAR: ….Tanık isim, soy isimleri, adresleri.Akrabalardansa, üçüncü kişilerin tanıklığı daha geçerlidir.
HUKUKİ NEDENLER: HUMK, TMK (Zorunlu değildir)
NETİCE VE İSTEM: Yukarıda açıkladığım nedenlerden ötürü davamın kabulünü talep ederim.Tarih

İsim-Soyisim
İmza

Dilekçenin reddi, idari Yargı Hukukunda Madde 3 ve 5 e göre dilekçenin reddi hakkında hukuki değerlendirme

Türk Ceza Kanunu ‘na (TCK) göre şikayet dilekçesi örneği

Hakkında Adalet ve Hukuk

Göz at

Avukatların oturarak konuşması hukuki mi

Avukatların Oturarak Konuşması Hukuki mi? Hukuka aykırı mı? Hukuksal değerlendirme

Avukatların Oturarak Konuşması hakkında hukuki değerlendirme        Avukatların Oturarak Konuşması Hukuki mi? Hukuka …

Bir Cevap Yazın