Mülakat soruları, Adalet Bakanlığı

Ana Sayfa Forumlar Hakimlik Savcılık Sınavı Mülakat soruları, Adalet Bakanlığı

Bu konu 0 yanıt ve 1 izleyen içeriyor ve en son  Hakim Mustafa POLAT tarafından 11 ay 2 hafta önce tarihinde güncellendi.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #2188

  Adalet Bakanlığı Mülakat Soruları

          Mülakat soruları ‘nı hazırlayan Adalet Bakanlığı her yıl hukuk mesleği mensuplarına yazılı sınavlar yapmakta mülakata çağırmaktadır.

          Mülâkat, ilgilinin;
  a) Muhakeme gücünün,
  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneğinin,
  c) Genel ve fizikî görünümünün, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunun ve liyakatinin,
  d) Yetenek ve kültürünün,
  e) Çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,
  puan vermek suretiyle değerlendirilmesi yöntemidir.

          Mülâkat, yukarıdaki bentlerde yazılı özellikler herbiri yirmişer puan üzerinden değerlendirilerek yapılır. Mülâkat Kurulunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Başarılı sayılmak için, üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

          Mülâkat sonucu en yüksek puan alandan başlamak üzere sıraya konularak mülâkat başarı listesi hazırlanır ve bu listenin altı Mülâkat Kurulu tarafından imzalanarak Personel Genel Müdürlüğüne teslim edilir.
  Yazılı yarışma sınavına katılmayanların mazeretleri kabul edilmez. Mazereti sebebiyle mülâkata katılamayanların müracaatı üzerine Mülâkat Kurulunca mazeretlerinin kabulüne karar verildiği takdirde mülâkat yeri ile günü tespit edilir ve ilgili mülâkata çağrılır. Mazeret bildirenlerin mazereti Mülâkat Kurulunca reddedilir veya kabul edilmekle birlikte verilen
  süre içinde mülâkata katılmazsa başarısız sayılır.

  Mülakat sınavında başarılı olma

          Sınava katılanların, yukarıda belirtilen yazılı yarışma sınavı notunun yüzde yetmişi ile mülâkat notunun yüzde otuzunun toplamı tespit edildikten sonra en yüksek puan alandan başlamak üzere nihai başarı listesi hazırlanır. Bu sıralamaya tâbi tutulanların nihai puanlarının eşit olması halinde, yazılı sınavda aldığı puana öncelik tanınır. Yazılı puanlarının da eşit
  olması halinde, kura çekilmek suretiyle sırası belirlenir ve bu konuda yapılan işlemler düzenlenecek tutanakta gösterilir.

          Hukuk alanında doktora yapmış olanlar ilân edilen boş kadrolara başvurabilir. Bunlar sadece mülâkata tâbi tutulur.
  Bu durumda olanlar için mülâkat puanı esas alınarak ayrı bir nihai başarı listesi düzenlenir.

          Yazılı yarışma sınavı ile mülâkatın sekretarya hizmetleri Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

          Sınav kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

          Sınavı kazananlardan ataması yapılıp da belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde belirlenen kanunî süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir. Tekrar atanmaları için başvurmaları halinde bunların atamaları yapılmaz.

   

  Mülakat Kurulu

  Hakimlik Savcılık yazılı sınav soruları

  Hakimlik mi Savcılık mı yoksa Avukatlık mı?

  Hakimlik Savcılık mülakatı

  Hakimlik Savcılık Kitabı

  Hakimlik Savcılık yazılı ve mülakat sınavı hakkında dikkat edilmesi gerekenler, yazılıda hangi konulara çalışılmalı, mülakatta neler yapılmalı

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)

Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.