Hukuk ve Yaşam
Hukuk ve Yaşam

Hukuk ve yaşam

Hukuk ve yaşam

       Hukuk ve yaşam kavramını tanımlarken hukuk kavramından hareket edeceğiz. Hukuk toplumsal düzeni sağlayan kuralların bütünü olarak tanımlanabilir. İnsanın toplumu oluşturuyor olması, toplumda yaşanan değişimlerden hem sorumlu hem de etkileniyor olması hukukun hayatımızdaki yeri ve önemini direkt olarak kanıtlıyor. Hukuk ile sağlanmış olan düzen, var olan düzen ile birebir uyumlu olmayabilir. Bu uyumsuzluk noktasında, hukukun yaptırım gücü ile düzenin fiili olarak gerçekleşmesi sağlanır.

Hukuk ve İnsan

       Hayatımızda hukukun yeri ve öneminden bahsederken öznemiz insan olacak. Adalet ve düzenli sağlamayı amaçlayan hukuk kuralları, ilk olarak insanları etkiliyor. Diğer canlıları kapsaması halinde ise yaptırım gücünü insandan alıyor. Bu sebeple hukuk kuralları dahilinde, hukukun öneminin kavranması oldukça kolay oluyor.
       Hukukun insana sağladığı faydalar aşağıdaki gibidir;

  • Düzen: Hukuk kuralları toplumsal yaşamı düzenler. Barış, huzur ve güven getirir. Bir arada yaşayan insanların sorunsuz şekilde yaşaması, sorun yaşanması halinde adil şekilde çözümlenmesi için vardır.

  • Pratik Yararlar: Hukukun varlığı, toplumsal gerçekliklerin belirlenmesini sağlar. Bu özellikler dahilinde insanlar birbirleriyle kurmak zorunda oldukları ilişkilerde hukuk çerçevesi dahiliden hareket etmeye özen gösterir. Hukuk fonksiyonları arasına insan ilişkileri her ne bağlamda olursa olsun onları yasal bir boyutta ele almayı sağlar.

  • Adalet: Sosyal ihtiyaçların yanı sıra hukuk kuralları ile eşitlik düşüncesinin oluşturulması mümkün olur. Hukuk kuralları herkes için eşit şekilde var olduğundan, adaletin sağlanması çok daha kolay olur. İnsan ilişkilerinde yaratılmaya çalışılan düzen, bir bütün olarak herkese eşit huzur getirir.

Hukukun Anlamı Nedir?

       Bazen hukuk bazen ise hukuk sistemi olarak kullanılan kurallar bütünü, toplumun ortak menfaati için hizmet vermektedir. Toplumu düzenlemek ve devletin yaptırım gücü olarak ortaya konulan kurallardan oluşmak, hukukun anlamı dahilinde söylenebilir. Kişiler arası ilişkilerle ilgili olanına Özel Hukuk, devlet ve kişiler arasındaki ilişkileri kapsayan alanına Kamu Hukuku denmektedir. Bunun için Medeni Hukuk, Devletler Özel Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Kamu Hukuku gibi çeşitli alanları mevcuttur. Hukuk sistemi, geniş bir kavram olduğundan, özelleştirilmesi halinde kişilerin haklarını koruma işlevini yerine getirmesi çok daha kolay olacaktır.

Hukuk ve insan

Hakkında Adalet ve Hukuk

Göz at

Hukuk ve insan

Hukuk ve insan

 Hukuk ve insan        Hukuk ve insan birbirini tamamlayan kavramlardır. Hukukk, hak kavramından …

Bir Cevap Yazın