Hukuk ve Toplumsal Fonksiyonu
Hukuk ve Toplumsal Fonksiyonu

Hukuk ve Toplumsal Fonksiyonu

Hukuk ve Toplumsal Fonksiyonu

       Hukuk ve Toplumsal Fonksiyonu çerçevesinde toplumsal düzenin inşa edilmesinin hukuk kuralları çerçevesinde mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Sadece düzeni sağlar şeklinde tanımlayacağımız hukukk, toplumda birçok fonksiyon ile var oluyor. Geçmişe dönüp bakıldığında dahi kuralların bir şeklide var olduğunu, düzenin kurallar çerçevesinde oluşturulduğunu görüyoruz. Hukukk ile sağlanan toplum düzenini, hukukun fonksiyonları adı altında detaylıca inceleyebiliriz.

Düzen Fonksiyonu

       Düzenden kasıt, toplumu oluşturan insanların huzurlu bir şekilde yaşamasının amaç edinilmesidir. Huzur ve barışın olduğu, sorunlara yer olmayan bir toplum düzeni çok zordur. Bu durumda hukuk kuralları yaptırımı devreye girer. Düzenin nasıl olması gerektiğine yönelik belirlenen anayasa ışığında karar vericiler, kuralları çiğneyenlere karşı kanun ve kurallar çerçevesinde yaptırım gücünü kullanırlar. Bu yaptırım gücü en tepede yer almaktadır ve insanların bu güce yönelik toplum düzenini bozmasının önüne geçmektedir.

Adalet Getirme

       Eski zamanlarda adaletli olunması, çoğu zaman yöneticilerin inisiyatifine kalmıştır. Ancak hukukun toplumsal fonksiyonu olan adalet hem iktidar hem de halk arasında sağlanmaktadır. Bu durumda hukukk kurallarının olması, toplumda eşitliğin sağlanması açısından da önem taşır. Hakkınızın ihlal edildiği herhangi bir durum ya da koşulda adalet arayışınızı hukuki boyuta taşıyabilirsiniz.

Pratik Yarar

       Son fonksiyon olarak da hukuk kurallarının varlığının sağladığı pratik yararlardan bahsedelim. Sosyal ihtiyaçların karşılanması anlamına gelen bu fonksiyon, toplumsal gerçeklerin hukukk ile şekillendirilmesi anlamını taşır. Doğum, evlenme, ölüm ve buna benzer toplumsal gerçeklikler için dahi belirlenmiş olan hukukk kuralları vardır. Bu durumda kişinin hakkını araması, böyle bir durumda direkt olarak menfaatinin sağlanması önemlidir. Hukukk kuralları her daim toplumun menfaatini sağlayacak, toplumu ileriye taşıyacak şekilde oluşturulmalıdır.

Hukuk Devleti

       Hukukk kurallarının sistemleştirildiği, yasal olarak alt yapısı olan toplum düzeni için hukukk devleti kavramı kullanılmaktadır. Hukukun toplumsal fonksiyonlarının tamamının bu devletlerde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Huzurlu şekilde yaşamanın yasalara dayandırıldığı bu devletlerde, hakkınızın savunucusu anayasa olacaktır. Kuralların belirlenmiş olduğu, yasal süreçleri takip ederek hakkınızı arama şansınızın olduğu toplumlar için hukuk devleti kavramını kullanabiliriz. Hukukk devletinde hukukk sistemi uygulanıyor olduğundan, kişilerin hakkının savunucusu adaleti temsil eden yargı ve kararlar olacaktır.

Hukuk ve toplum

Hakkında Adalet ve Hukuk

Göz at

Hukuk ve insan

Hukuk ve insan

 Hukuk ve insan        Hukuk ve insan birbirini tamamlayan kavramlardır. Hukukk, hak kavramından …

Bir Cevap Yazın