Hukuk ve insan
Hukuk ve insan

Hukuk ve insan

 Hukuk ve insan

       Hukuk ve insan birbirini tamamlayan kavramlardır. Hukukk, hak kavramından türetilmiştir. Haklar ise toplumsal düzenin sağlanması için oluşmuş ve bir hukuk sistemi içinde sunulmuştur. Bunun amacı toplumda adalet ve huzuru sağlamaktır. Hukukk kurallarının benimsenmiş olduğu toplumlarda, yasal olarak bu niteliklerin kazanılması mümkündür. Bakıldığında hak kavramı insann için vardır. Toplumda insanlar bütünü olduğundan, hukukk ve insann ilişkisinin bir bütün olarak ele alınması gerekir.

Hukuk Kuralları ile Adaleti Sağlamak

       İnsanların huzuru için gerekli olan hukukk kurallarının uygulayıcısı yine insanlardır. Toplum düzeni ve toplumsal adalet için hukuk kuralları dahilinde hareket etmek gerekiyor. Ancak hukukk kurallarının bir diğer işlevi de bu durumun ters gitmesi halinde yaptırım gücünün olmasıdır. Bu yaptırım gücü ile toplumsal düzenin devamlılığı sağlanır. Kişilerin özel olarak hakkının savunucusu olan avukatlar sayesinde, hukukk ve insan ilişkisinin pozitif yöne çekilmesi mümkündür.

       İşte Hukukçuların İnsanlar Üzerinden Topluma Sağladığı Faydalar;

Adaleti Sağlamak: Onlar için kutsal bir görev olan haklı – haksızı birbirinden ayırmak, topluma adaleti taşır. Haklı olana hakkını teslim etmek hukukçuların görevidir.

Gerçekleri Ortaya Çıkarmak: Araştırmayı, sorgulamayı, tahlil ve teşhis etmeyi hukukk düzeni gerçekleştirir. Hukuki zemine oturtulmuş olan her durum ve konunun hukuk ve adalet ilişkisine yönelik olması gerekir.

Toplumun Güvenliğini Sağlamak: Yalanı, güveni kötüye kullanmayı tamamen reddeden bir hukukk sistemi vardır. Güvenliği zedeleyen durumların önüne geçilmesi için var olan bu sistem, hile ve aldatmayı önleyerek hak edene hakkını verir.

Toplum Düzenini Koruyucu: En önemli görevleri arasında var olan düzenin devamlılığını sağlama da bulunur. Bu sayede toplumda huzur ve güven sağlanır.

Hakların Korunmasında Yol Gösterici: Çoğu zaman birçok hakkımızın varlığından haberdar değiliz. Alanında uzman olan kişilerin bu bağlamda bize rehberlik etmesi oldukça önemlidir.

Düzenlenen ve Düzene Destek Olan

       Hukukk ve insan arasındaki ilişkinin en önemli yanı, toplumu insanların var etmesi ve bozulan düzene karşı yasal yolların yine onlar tarafından aranmasıdır. Bu durumda hukukk ve insann arasında diyalektik bir ilişki saptanmış olur. Düzenleyici ve düzenlenenin arasındaki bağ göz önünde bulundurulup, hukuk ve insan kavramına anlam yüklenebilir.

Hukuk ve yaşam

Hakkında Adalet ve Hukuk

Göz at

Hukuk ve toplum

Hukuk ve toplum

Hukuk ve toplum        Hukuk ve toplum sosyolojik olarak düşünüldüğünde, düzen toplumda mutlaka …

Bir Cevap Yazın