Etiket Arşivleri : temyiz

Yargıtayın Görevleri

Yargıtayın görevleri

Yargıtayın Görevleri Yargıtayın Görevleri hakkında… Tarihçe         6 Mart 1868 tarihinde “Divan-ı Ahkâm-ı Adliye” adıyla kurulan YARGİTAY, 18.06.1879 tarihli Nizamı Mahkemeler Kuruluş Kanunu ile “Mahkeme-i Temyiz” adını almış, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetince Sivas’ta kurulan yüksek mahkemeye “Muvakkat Temyiz Heyeti” denilmiş, Sivas’taki bu mahkemenin kaldırılıp Eskişehir’e nakli ile “Temyiz Mahkemesi”, 20.04.1340 (1924) tarih ve 491 sayılı Teşkilatı …

Devamını Oku »

Danıştayın Görevleri

Danıştayın Görevleri

Danıştayın Görevleri Danıştayın görevleri hakkında bilinmesi gerekenler. Temyiz: Madde 46 – (Değişik: 5/4/1990 – 3622/16 md.) 1. Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararları, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştayda temyiz edilebilir. 2. (Değişik:10/6/1994-4001/20 md.) Özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde, Danıstay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarına karşı tebliğ tarihini izleyen otuz …

Devamını Oku »