Etiket Arşivleri : Danıştayın görevleri

Danıştayın Görevleri

Danıştayın Görevleri

Danıştayın Görevleri Danıştayın görevleri hakkında bilinmesi gerekenler. Temyiz: Madde 46 – (Değişik: 5/4/1990 – 3622/16 md.) 1. Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararları, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştayda temyiz edilebilir. 2. (Değişik:10/6/1994-4001/20 md.) Özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde, Danıstay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarına karşı tebliğ tarihini izleyen otuz …

Devamını Oku »