Etiket Arşivleri : avukat portal

iç beden muayenesi nedir

iç beden muayenesi.

iç beden muayenesi tedbirinin ceza hukuku açısından değerlendirilmesi iç beden muayenesi tedbirinin ceza hukuku açısından değerlendirilmesi: Ceza Muhakemesi Kanunu 77. maddesiAnayasa madde 17:         ”Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.” Denilmek suretiyle kişinin vücut …

Devamını Oku »

Tutuklama şartları, tutuklanma duruşması ve tutukluluğa itiraz

Tutuklama şartları, tutuklanma duruşması ve tutukluluğa itiraz

Tutuklama şartları, tutuklanma duruşması ve tutukluluğa itiraz        Tutuklama şartları ve tutuklamaya sevk duruşması ‘nda nelere dikkat edilmelidir; Tutuklamanın özü şudur:        ”Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir.” Bir suçun katalok suç olması tek başına tutuklama nedeni sayılmaz. Aynı zamanda olayda şu …

Devamını Oku »

Resmi Gazete

resmi gazete

Resmi Gazete        Resmi Gazete ilk olarak Resmii Ceride ismiyle çıkartılmaya başlamıştır.        1927 tarihinden itibaren bugün kullanılan adını almış olup, hala daha yayımlanmaya devam etmektedir. Mevzuat bölümü ve ilan bölümü olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Mevzuat bölümü Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmaktadır. İlan bölümü ise Başbakanlık Basım evi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce hazırlanmaktadır.        Türkiye Büyük Millet Meclisi …

Devamını Oku »

Duruşma saatleri hukuk ve adalete uygun mu?

duruşma saatleri

Duruşma saatleri hukuk ve adalet e uygun mu?         Duruşma saatleri hukuk ve adalet e ne kadar uygundur tartışılır. Bu problemle özellikle Ceza Mahkemelerinde karşılaşılmaktadır. Beşer dakika aralıklarla verilen saatler vatandaşı ve avukatları çok mağdur ediyor.         Duruşmaya tam vaktinde gidip de saatlerce bekleyen insanlar var. Bir bakıyorsunuz saat 9 ile 10 arasına 20 duruşmaa …

Devamını Oku »

Yürütmenin durdurulması şartları nelerdir?

Yürütmenin durdurulması şartları nelerdir

Yürütmenin durdurulması şartları nelerdir?         Yürütmenin durdurulması şartları nelerdir? Hangi durumlarda istenebilir? İdari Yargılama Usul Kanunu kapsamında hukuki değerlendirme:         İdari işlemin yürütmesinin durdurulması idari davalara mahsus bir durumdur. Sanılanın aksine her davada istenemez. Yürütmenin durdurulabilmesi için olayda idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar ile işlemin açıkça hukuka aykırılık şartlarının gerçekleşmesi gerekmektedir. …

Devamını Oku »

Danıştayın Görevleri

Danıştayın Görevleri

Danıştayın Görevleri Danıştayın görevleri hakkında bilinmesi gerekenler. Temyiz: Madde 46 – (Değişik: 5/4/1990 – 3622/16 md.) 1. Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararları, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştayda temyiz edilebilir. 2. (Değişik:10/6/1994-4001/20 md.) Özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde, Danıstay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarına karşı tebliğ tarihini izleyen otuz …

Devamını Oku »

Mülakat soruları, Adalet Bakanlığı Hakimlik Savcılık Sınavı

Mülakat soruları

Adalet Bakanlığı Mülakat Soruları         Mülakat soruları ‘nı hazırlayan Adalet Bakanlığı her yıl hukuk mesleği mensuplarına yazılı sınavlar yapmakta mülakata çağırmaktadır.         Mülâkat, ilgilinin; a) Muhakeme gücünün, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneğinin, c) Genel ve fizikî görünümünün, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunun ve liyakatinin, d) Yetenek ve kültürünün, e) Çağdaş bilimsel …

Devamını Oku »

Hakimlik Savcılık yazılı sınav soruları hangi konulardan soruluyor

Hakimlik Savcılık Yazılı Sınav Soruları

Hakimlik Savcılık yazılı sınav soruları hangi konulardan soruluyor.         Hakimlik Savcılık yazılı sınav soruları belli başlı ana konulardan başka genellikle mevzuat değişikliklerinden çıkıyor. Önemli olan konu anlatımlı bir kitaptan bol bol tekrar yapmak ve düzenli olarak çalışmaktır. Sonra zaten tekrarlar arttıkça hangi konulardan soru gelebileceğini tahmin etmek kolaylaşıyor. Örneğin bir konuya baktığınız zaman ne tür soru gelebileceğini …

Devamını Oku »

Hakimlik Savcılık Kitabı

hakimlik savcılık kitabı

Hakimlik Savcılık Kitabı        Sınava hazırlanırken hangi Hakimlik Savcılık Kitabı daha yararlı olur sorusunun cevabı elbetteki konu anlatımlı ve ayrıntılı bir kitaptır. Hakimlikk ve Savcılıkk sınavları Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir. Hakimlikk Kampı kitabını ve Murat Eğitim Yayınlarının modüler setini inceleme fırsatım oldu. Gerçekten çok güzel kitaplar. Kesinlikle tavsiye ederim. Ayrıca soru kaynağı olarak Justice ve Themis’ide tavsiye ederim. …

Devamını Oku »

Hakimlik Savcılık mülakatı

Hakimlik Savcılık Mülakatı

Hakimlik Savcılık mülakatı         Adalet Bakanlığı Hakimlik Savcılık mülakatı aşamasında nelere dikkat etmeliyiz;        Yazılıyı geçmek yetmez, mülakatta da başarılı olmak gerekir. Yazılıdan ne kadar çok yüksek puan alırsanız mülakatta eliniz o kadar güçlenir ama yinede belli olmaz. Çünkü nadiren de olsa yazılıdan çok yüksek puan alıp da mülakattan elenenler de oldu. Bu yüzden mülakata …

Devamını Oku »