Adalet Bakanlığı

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru nasıl yapılır?

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru nasıl yapılır

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru nasıl yapılır? Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru Anayasa mahkemesinin görevleri arasında sayılmıştır; 3. Anayasa mahkemesinin Görev ve yetkileri (2) Madde 148 – Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler ve bireysel başvuruları karara bağlar. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Ancak, olağanüstü …

Devamını Oku »

Adli yardım

adli yardım

Adli yardım Adli yardım müessesesinden yararlanacak kişiler; MADDE 334- (1) Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler.(1) (2) Kamuya yararlı dernek ve vakıflar, iddia ve savunmalarında …

Devamını Oku »

icra haciz geldiğinde ne yapılır? icra, haciz işlemleri nasıl yapılır?

icra haciz geldiğinde ne yapılır? icra, haciz işlemleri nasıl yapılır?

icra haciz geldiğinde ne yapılır? icra, haciz işlemleri nasıl yapılır? icra haciz geldiğinde ne yapılır? icra, haciz işlemleri nasıl yapılır; I. Para ve Teminattan başka Borçlar Hakkında İlamların İcrası: Taşınır teslimi: Madde 24 – (Değişik: 18/2/1965-538/14 md.)Bir taşınırın teslimine dair olan ilam icraa dairesine verilince icraa memuru bir icraa emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün içinde o şeyin teslimini emreder. …

Devamını Oku »

Ceza Muhakemesinde uzlaşma, uzlaştırma

Ceza Muhakemesinde uzlaşma, uzlaştırma

Ceza Muhakemesinde uzlaşma, uzlaştırma Ceza Muhakemesinde uzlaşma, uzlaştırma; Madde 253 – (Değişik: 6/12/2006-5560/24 md.) (1) Aşağıdaki suçlarda, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulur: a) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar. b) Şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanununda yer alan; 1. Kasten yaralama (üçüncü fıkra hariç, madde 86; madde …

Devamını Oku »

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ( hagb, hgb )

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ( hagb, hgb )

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ( hagb, hgb ) Hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması ( hagb, hgb ) Madde 231 – (1) Duruşma sonunda, 232 nci maddede belirtilen esaslara göre duruşma tutanağına geçirilen hüküm fıkrası okunarak gerekçesi ana çizgileriyle anlatılır. (2) Hazır bulunan sanığa ayrıca başvurabileceği kanun yolları, mercii ve süresi bildirilir. (3) Beraat eden sanığa, tazminat isteyebileceği bir …

Devamını Oku »