Tedbir ve yoksulluk nafakası hapis cezası
Tedbir ve yoksulluk nafakası hapis cezası

Tedbir ve yoksulluk nafakası hapis cezası

Tedbir ve Yoksulluk Nafakası ‘nın Ödenmemesinden Dolayı Hapis Cezası

        Tedbir ve yoksulluk nafakası ‘nın ödenmemesinden dolayı hapis cezası hakkında makale…

        Tedbir nafakasında da tıpkı yoksulluk nafakasında olduğu gibi icra ceza mahkemesine yapılacak bir şikayetle borçlunun cezalandırılması sağlanabilir. Tabi bunun için icra takibinde ödenmeyen nafakaların ay ay gösterilmesi ve her ayın yanına mutlaka nafaka borcu olduğunun belirtilmesi, alt kısma ise her ay nafaka ödenmesi gerektiği (bu, programlarla hazırlanan takiplerde matbudur) ve tebligatın bizzat borçluya yapılması, son olarak takiple şikayet arasında işlemiş bir aylık nafaka borcunun bulunması ve bu şikayetin de suçun öğrenilmesinden itibaren 3 ay içinde yapılmış olması gibi şartlara dikkat etmek gerekmektedir. Ayrıca şikayet sadece cari nafakalar için yapılabilir. Bu şartlarla yapılacak bir şikayet neticesinde borçlu cezalandırılabilir. Bu yöntem nafaka alacaklarında icra tahsili için çok pratik bir yoldur. Zira hapis cezası alan bir borçlu borcunu ödemek mecburiyetinde kalacaktır.

Hakaret ( sövme, küfür ) davalarında hukuki olarak yapılması gerekenler

Yaralama ( darp, kavga ) gibi ceza hukuku davalarında yapılması gerekenler

Darp raporu nedir, nasıl alınır? Ceza veya boşanma davasında delil teşkil eder mi?

Cinsel istismar ( taciz, tecavüz ) Davalarında Mağdurun Hukuki Olarak Yapması Gerekenler

Hakkında Adalet ve Hukuk

Göz at

iç beden muayenesi.

iç beden muayenesi nedir

iç beden muayenesi tedbirinin ceza hukuku açısından değerlendirilmesi iç beden muayenesi tedbirinin ceza hukuku açısından …

Bir Cevap Yazın