Etiket Arşivleri : Cmk

iç beden muayenesi nedir

iç beden muayenesi.

iç beden muayenesi tedbirinin ceza hukuku açısından değerlendirilmesi iç beden muayenesi tedbirinin ceza hukuku açısından değerlendirilmesi: Ceza Muhakemesi Kanunu 77. maddesiAnayasa madde 17:         ”Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.” Denilmek suretiyle kişinin vücut …

Devamını Oku »

Beden muayenesi hakkında hukuksal değerlendirme

Beden muayenesi. Ceza Muhakemesi Kanunu 77. maddesi

Beden muayenesi hakkında hukuksal değerlendirme        Beden muayenesi hakkındaki görüşümüz öncelikle Kanunda şüpheli veya sanığın dış beden muayenesinin düzenlenmeyerek bu düzenlemenin yönetmelikle yapılması kanunilik ilkesine aykırıdır. Anayasamızda özgürlüklerin ancak kanunla sınırlandırılabileceği düzenlenmiştir ve dış beden muayenesii de vücut bütünlüğüne bir müdahale olduğundan bununda mutlaka kanunla düzenlenmesi gerekirdi. Ceza Mahkemesi Kanunu 77. maddede yer alan ”İç Muayenesin”nin Anayasa madde 10 …

Devamını Oku »

Zorunlu müdafilik

Zorunlu müdafilik. Anayasal bir hak olan savunma hakkının uzantısı olan müdafilik görevi emsal ülkelerde gerek iddia makamıyla ve gerekse yargılama....

Zorunlu müdafilik         Zorunlu müdafilik hakkında bilinmesi gerekenler…         Anayasal bir hak olan savunma hakkının uzantısı olan müdafilik görevi emsal ülkelerde gerek iddia makamıyla ve gerekse yargılama makamıyla aynı yetkilere sahipken ne yazık ki ülkemizde gerek bu görevi yapanların usul hukukunu yeterince bilmemelerinden ve gerekse toplumsal tepkiden korktuklarından yeterince yerine getirilememekte ve savunmalarını yaptıkları …

Devamını Oku »

Temyiz Harcı ‘nın Hukuka Aykırılığı hakkında makale

Temyiz Harcı 'nın Anayasaya Aykırılığı

Temyiz Harcı ‘nın Hukuka Aykırılığı hakkında makale Temyiz Harcı ‘nın Hukuka Aykırılığı hakkında makale….: Ceza Mahkemelerinde Alınan Temyiz Harcının Anayasaya Aykırılığı iddiası hakkındaki çalışma       Ceza Mahkemeleri’nde Alınan Temyiz Harcının Anayasa’ya Aykırılığı hakkındaki dilekçenin son sayfası

Devamını Oku »

Cmk ücretleri ‘nin geç ödenmesi hakkında yaptığımız hukuki çalışma

Cmk ücretleri 'nin geç ödenmesi hakkında yaptığımız çalışma

Cmk ücretleri ‘nin geç ödenmesi hakkında yaptığımız hukuki çalışma         Cmk ücretleri ‘nin geç ödenmesi hakkında yaptığımız hukuki çalışma:         Cmk ücretlerinin geç ödenmesinde, yapmış olduğumuz yazışmalarda C. Başsavcılıklarının bir sorumluluklarının olmadığı sonucuna ulaştık. Esasen zorunlu müdafilik görevi ücret olarak tatmin edici bir miktar olmasa da avukat meslektaşlarımızın kendilerini yetiştirmesi açısından oldukça faydalı bir müessese. …

Devamını Oku »