Hakim Mustafa POLAT

Hakim Mustafa Polat, Kastamonu İdare Mahkemesi Üyesi. www.mustafapolat.com.tr www.adalet.li

HSK Birinci Dairesi ‘nin 20/03/2018 Tarihli Kararnameleriyle İlgili Basında Çıkan Bir Kısım Asılsız Haberler Üzerine Yapılan Danıştay Başkanının Kızıyla Alakalı Basın Açıklaması

Hakimler ve Savcılar Kurulu Hsk Birinci Daire

HSK Birinci Dairesi ‘nin 20/03/2018 Tarihli Kararnameleriyle İlgili Basında Çıkan Bir Kısım Asılsız Haberler Üzerine Yapılan Danıştay Başkanının Kızıyla Alakalı Basın Açıklaması        Hâkimler ve Savcılar Kurulu HSK Birinci Dairesi ‘nin 20/03/2018 tarihli ve 426-427 sayılı adlî ve idarî yargı kararnameleriyle ilgili basında çıkan bir kısım asılsız haberler üzerine aşağıdaki açıklamayı yapma ihtiyacı hâsıl olmuştur.       …

Devamını Oku »

Şeref Malkoç Kamu Başdenetçisi

Şeref MALKOÇ Kamu Başdenetçisi

Şeref Malkoç Kamu Başdenetçisi Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ‘un öz geçmişi; 28 Şubat Davasında aktif rol aldı.        Benimde Hakimlik mesleğine başlamadan önce müştekisi ve avukatı olduğum 28 Şubat Davasında aktif rol aldı.        Trabzon’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Trabzon’da tamamladı. Lise yıllarında MTTB Ortaöğrenim Komitesi Başkanlığı yaptı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1982 yılında bitirdi. …

Devamını Oku »

Yargıtayın Görevleri

Yargıtayın görevleri

Yargıtayın Görevleri Yargıtayın Görevleri hakkında… Tarihçe         6 Mart 1868 tarihinde “Divan-ı Ahkâm-ı Adliye” adıyla kurulan YARGİTAY, 18.06.1879 tarihli Nizamı Mahkemeler Kuruluş Kanunu ile “Mahkeme-i Temyiz” adını almış, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetince Sivas’ta kurulan yüksek mahkemeye “Muvakkat Temyiz Heyeti” denilmiş, Sivas’taki bu mahkemenin kaldırılıp Eskişehir’e nakli ile “Temyiz Mahkemesi”, 20.04.1340 (1924) tarih ve 491 sayılı Teşkilatı …

Devamını Oku »

iç beden muayenesi nedir

iç beden muayenesi.

iç beden muayenesi tedbirinin ceza hukuku açısından değerlendirilmesi iç beden muayenesi tedbirinin ceza hukuku açısından değerlendirilmesi: Ceza Muhakemesi Kanunu 77. maddesiAnayasa madde 17:         ”Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.” Denilmek suretiyle kişinin vücut …

Devamını Oku »

Resmi Gazete

resmi gazete

Resmi Gazete        Resmi Gazete ilk olarak Resmii Ceride ismiyle çıkartılmaya başlamıştır.        1927 tarihinden itibaren bugün kullanılan adını almış olup, hala daha yayımlanmaya devam etmektedir. Mevzuat bölümü ve ilan bölümü olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Mevzuat bölümü Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmaktadır. İlan bölümü ise Başbakanlık Basım evi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce hazırlanmaktadır.        Türkiye Büyük Millet Meclisi …

Devamını Oku »

Danıştayın Görevleri

Danıştayın Görevleri

Danıştayın Görevleri Danıştayın görevleri hakkında bilinmesi gerekenler. Temyiz: Madde 46 – (Değişik: 5/4/1990 – 3622/16 md.) 1. Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararları, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştayda temyiz edilebilir. 2. (Değişik:10/6/1994-4001/20 md.) Özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde, Danıstay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarına karşı tebliğ tarihini izleyen otuz …

Devamını Oku »

Mülakat soruları, Adalet Bakanlığı Hakimlik Savcılık Sınavı

Adalet Bakanlığı Mülakat soruları

Adalet Bakanlığı Mülakat Soruları         Mülakat soruları ‘nı hazırlayan Adalet Bakanlığı her yıl hukuk mesleği mensuplarına yazılı sınavlar yapmakta mülakata çağırmaktadır.         Mülâkat, ilgilinin; a) Muhakeme gücünün, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneğinin, c) Genel ve fizikî görünümünün, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunun ve liyakatinin, d) Yetenek ve kültürünün, e) Çağdaş bilimsel …

Devamını Oku »

Hakimlik Savcılık yazılı sınav soruları hangi konulardan soruluyor

Hakimlik Savcılık Yazılı Sınav Soruları

Hakimlik Savcılık yazılı sınav soruları hangi konulardan soruluyor.         Hakimlik Savcılık yazılı sınav soruları belli başlı ana konulardan başka genellikle mevzuat değişikliklerinden çıkıyor. Önemli olan konu anlatımlı bir kitaptan bol bol tekrar yapmak ve düzenli olarak çalışmaktır. Sonra zaten tekrarlar arttıkça hangi konulardan soru gelebileceğini tahmin etmek kolaylaşıyor. Örneğin bir konuya baktığınız zaman ne tür soru gelebileceğini …

Devamını Oku »

Hakimlik Savcılık mülakatı

Hakimlik Savcılık Mülakatı

Hakimlik Savcılık mülakatı         Adalet Bakanlığı Hakimlik Savcılık mülakatı aşamasında nelere dikkat etmeliyiz;        Yazılıyı geçmek yetmez, mülakatta da başarılı olmak gerekir. Yazılıdan ne kadar çok yüksek puan alırsanız mülakatta eliniz o kadar güçlenir ama yinede belli olmaz. Çünkü nadiren de olsa yazılıdan çok yüksek puan alıp da mülakattan elenenler de oldu. Bu yüzden mülakata …

Devamını Oku »

Mülakat Kurulu Adalet Bakanlığı müsteşarı ve diğer üyelerden oluşur.

Mülakat kurulu

Mülakat Kurulu        Mülakat Kurulu eskiden Ankara’da bulunan Hakim Evinde toplanmaktaydı. Fakat son zamanlarda Türkiye Adalet Akademisinde yapılmaktadır. Eskiden tek aday Mülâkat Kuruluna alınıyorken şimdi guruplar halinde mülakat salonuna alınıp adayların bilgisi ölçülmektedir. Mülâkat kurulu üyeleri değişebilir. Bazen yedek üyeler katılabilir. Fakat yedeklerde dahil Mülâkat Kurulu üyeleri kendi alanlarında uzman oldukları için aday için çok bir şey fark …

Devamını Oku »